El gran recapte de La Salle Manlleu

El gran recapte de La Salle Manlleu

Cada any més solidaris

En el Recapte d’aliments fet la darrera setmana s’han recollit un total de 333 kg, superant de molt els resultats de la campanya del 2015. Les tres classes amb millor resultat han estat 2n C (81 Kg), 1r A (59 Kg) i 1r C (21 Kg).

Recollida d’aliments

Gràcies a totes les famílies i els alumnes per la seva generositat i també agraïm la feina de motivació feta per tutors i professors.

Recollida d’aliments

Tots aquests aliments sumats als 10.400 kg del Gran recapte a Manlleu, seran una gran ajuda per a moltes famílies necessitades de la nostra vila.

Un cop més la solidaritat ha vençut la indiferència.

Finalment, donar gràcies al grup d’alumnes de 4t d’ESO que van dur a terme la gens fàcil tasca de posar tots els aliments en paquets i lliurar-los als responsables d’El Sarró.

Alumnes de 4t d’ESO amb els aliments recollits
Portada d’aliments a El Sarró
Portada d’aliments a El Sarró