Nova convocatòria del servei d’Assessorament i Reconeixement

Nova convocatòria del servei d’Assessorament i Reconeixement

Informem que s’obre una nova convocatòria del servei d’assessorament i reconeixement.

El servei d’assessorament en la formació professional

El servei d’assessorament en la formació professional està destinat a totes aquelles persones amb experiència laboral i formació prèvia que vulguin millorar la seva qualificació professional.

Com a resultat del procés s’obté un informe d’assessorament que conté una proposta d’itinerari i les recomanacions per dur-lo a terme.

Amb aquest informe es pot sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant una experiència laboral demostrable o en activitats socials.

El servei de reconeixement en la formació professional

El servei de reconeixement permet posar en valor els aprenentatges adquirits al món laboral obtenint la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. Aquest procés conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives reconegudes.