De La Salle a la universitat amb el C2 de català aprovat

De La Salle a la universitat amb el C2 de català aprovat

Martí Codina, Albert Corominola, Judit Donada, Roger Godayol, Mark Gutiérrez, Roger Magem, Marta Maneja, Meritxell Meson, Mireia Montero, Adrià Puig i Júlia Ribas, que el curs 2016-2017 cursaven 2n de batxillerat en el nostre centre han aprovat l’examen del nivell superior de català (C2), l’anteriorment conegut com a Nivell D.

La prova va tenir lloc al maig passat i fins ara no han sortit les qualificacions. La Direcció General de Política Lingüística és l’encarregada de desenvolupar aquesta prova de competència lingüística de nivell superior, que es correspon amb el sisè nivell en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

La finalitat de la prova, doncs, és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.