La Salle Manlleu, centre examinador Oxford

La Salle Manlleu, centre examinador Oxford

Amb un disseny modern i 100% online, aquest examen permet acreditar 2 nivells dins del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües: B1 i B2. S’avaluen les quatre habilitats: Listening, Reading, Speaking i Writing i té una durada de dues hores.

23 de desembre de 2017: primera convocatòria d’examen d’acreditació del nivell B1 i B2 d’anglès

La primera convocatòria d’examen acreditatiu d’anglès es realitzarà el dia 23 de desembre de 2017 a les 9:30h a l’aula d’informàtica. Les inscripcions ja estan obertes.

Cal omplir la sol·licitud d’inscripció, portar-la signada a la secretaria del centre i enviar-la a acapdevila@lasalle.cat. El pagament s’haurà de fer efectiu a la secretaria de l’escola abans del dia 30 de novembre de 2017. Preu: 150 euros (descomptes per alumnes i ex-alumnes).

Podeu clicar el següent enllaç per veure com és l’examen: http://www.oxfordtestofenglish.es/