Alumnes de Batxillerat realitzen un taller de física de partícules

Alumnes de Batxillerat realitzen un taller de física de partícules

El passat 13 de febrer les alumnes de 1r de Batxillerat, Sígrid Vila i Aina Vila, juntament amb el professor de Física, David Corrons, van participar en un taller de física de partícules organitzat per l’IFAE (Intstitut de Física d’ALtes Energies), en el Dia internacional de la Dona i la Noia Científica.

Va ser un dia molt profitós, en el qual els científics dels centre els van introduir en el món de les partícules més elementals de l’univers (els quarks i els bosons). Es va visitar el port científic (supeordinador que treballa amb totes les dades que provenen de l’accelerador de partícules LHC que hi ha a la ciutat de Ginebra), on es van buscar bosons Z i bosons de Higgs a partir d’un programa informàtic que treballava amb dades reals del LHC. Finalment es va realitzar una videoconferència amb la seu de LHC i dos instituts de recerca d’altres països europeus que també realitzen la mateixa experiència.