Sis alumnes de 2n de batxillerat obtenen el Certificat de nivell superior de català (C2)

Sis alumnes de 2n de batxillerat obtenen el Certificat de nivell superior de català (C2)

A finals del curs passat, diversos alumnes de 2n de batxillerat es van presentar a l’examen per obtenir el Certificat C2 en llengua catalana, que correspon al sisè nivell en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Aquest mes de setembre s’han publicat els resultats i sis alumnes de la nostra escola han obtingut el títol que els certifica un nivell molt alt de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació. També han d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.