Calendari del servei de reconeixement 2019

Calendari del servei de reconeixement 2019

Ja es pot consultar el calendari del servei de reconeixement del curs 2018-2019 a la pàgina web de l’escola a l’apartat del servei d’assessorament i reconeixement.

Un cop obtingut l’informe d’assessorament, es pot sol·licitar el Servei de Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral per la qual es validaran determinades “unitats formatives” pertanyents a un determinat cicle formatiu de formació professional.

D’aquesta manera, si es tenen els requeriments d’accés acadèmic, el sol·licitant podrà matricular-se per completar aquests estudis oficials, sense haver de cursar les “unitats formatives” ja reconegudes i així obtenir finalment un dels títols de la FP.

Calendari del servei de Reconeixement
de 01/02/19 al 12/02/19 Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement. Lloc: Secretaria del centre.
19/02/19 Publicació de les llistes d’admesos a la pàgina web del centre.
del 19/02/19 fins el 28/02/19 Termini de presentació del full d’inscripció al servei, presentació de la documentació i pagament. Lloc: Secretaria del centre.