La Salle Manlleu a la VII Trobada Empresaula

La Salle Manlleu a la VII Trobada Empresaula

Avui, dimarts 5 de febrer, els alumnes de 2n de Gestió Administrativa i els alumnes de 2n d’Administració i Finances  participaran en la VII Trobada d’Empresaula a l’auditori i centre de convencions Axa de Barcelona. Durant part del matí participaran en un networking on establiran relacions comercials amb altres empreses de la xarxa empresaula. Una xarxa formades per empreses de centres de cicles formatius de grau mitjà i superior de tota Espanya.

Intervindran al voltant de 92 empreses simulades de tot tipus i sectors. Repartides en quatre torns, cada empresa farà una presentació pública per donara a conèixer la seva empresa. La Salle Manlleu presenta les empreses simulades Eventi SAS i Maxvision SAS, de Grau Mitjà i Scaperoad SAS, Purebrew SAS, Nearprof SAS de Grau superior.

Les trobades d’Empresaula tenen la finalitat de posar els alumnes en situacions diferents a les que planteja l’ús normal de la plataforma i de la simulació empresarial virtual. Per aquest motiu es creen activitats on hagin de tenir contacte directe amb la resta de treballadors de les empreses que formen la xarxa.