Jornada Tècnica de Rodaments

Jornada Tècnica de Rodaments

Jornada Tècnica de Rodaments RUBIX a La Salle Manlleu


El passat dijous 21 de Novembre, es va celebrar una jornada tècnica sobre rodaments per part de l’empresa RUBIX a La Salle Manlleu.La jornada, que va anar a càrrec de Carlos Pizarro, enginyer tècnic de Rubix, constava d’una part teòrica sobre rodaments, components, lubricació, ajustaments i jocs, i d’una part pràctica de muntatge i desmuntatge de rodaments.

Aquesta jornada anava orientada a oficials mecànics, tècnics i enginyers de Manteniment Industrial i als alumnes de Mecatrònica industrial.


Sabies que…

Els rodaments són un tipus de coixinets que redueixen la fricció entre un eix i les peces connectades a aquest. Serveix de suport i facilita el seu desplaçament. D’acord amb el tipus de contacte que hi hagi entre les peces, el rodament pot ser lliscant o lineal i rotatiu. L’element rotatiu que pot emprar en la fabricació del rodament, poden ser: boles, rodets o agulles.