Els alumnes de Cicles Formatius visiten Girbau dins el «Repte Empresa»

Els alumnes de Cicles Formatius visiten Girbau dins el «Repte Empresa»

 La Salle Manlleu ― Cicles Formatius

El passat dimecres 18 de desembre, un grup d’alumnes de Cicles Formatius de La Salle Manlleu van visitar la seu principal de l’empresa Girbau a Vic. Aquesta visita es va fer dins el programa «Repte Empresa» organitzat per Creacció.

«Repte Empresa» és un programa pedagògic d’aprenentatge dirigit on diferents equips han de donar resposta a un repte plantejat per una empresa de la comarca. Aquesta edició esta organitzada per CreaccióAgència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement i l’empresa Girbau Group. Els participants, alumnes de cicles formatius de diferents escoles de la comarca, hauran de preparar un pla per l’empresa que inclogui la investigació, el disseny, el prototipat i la comunicació d’un producte. Addicionalment, hauran d’elaborar una guia sobre el producte amb les accions a dur a terme per llançar―lo al mercat o per afrontar el repte plantejat per l’empresa.

L’empresa Girbau Group, dedicada a la fabricació de maquinària per a bugaderies comercials, industrials i d’autoservei, va plantejar el repte als alumnes de La Salle Manlleu durant una jornada en que també van fer una visita guiada per l’espai GirbauLab (The Open Innovation Platform for the Laundry Industry).


L’empresa Girbau planteja el «Repte Empresa» a l’equip de La Salle Manlleu.


Sabies que…

Per enfrontar els reptes, els equips participants faran servir la metodologia Lean StartUp, l’evolució del concepte tradicional de Learn aplicat a les Startups (o empreses emergents). Aquesta forma d’abordar el llançament de nous productes o serveis al mercat permet invertir menys recursos (temps, diners i il·lusió) en la fase d’aprenentatge i testeig de la idea de negoci, per passar a invertir més recursos o demanar finançament quan el coneixement i les probabilitats d’èxit són alts.