Visita a ESBELT, fabricant de cintes transportadores termoplàstiques de Manlleu

Visita a ESBELT, fabricant de cintes transportadores termoplàstiques de Manlleu


Visita Esbelt, fabricant cintes transportadores termoplàstiques.

El dia 6 de Febrer, els alumnes de segon curs de grau mig en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques van realitzar una visita a ESBELT. Actualment, aquesta empresa disposa de professionals en manteniment, que s’han format i desenvolupat com a professionals després de realitzar aquest cicle.ESBELT, fabricant de bandes des de 1970, produeix pels sectors de l’alimentació, l’agricultura, la industria així com també fabrica productes especials en funció de les necessitats dels clients. Per donar servei i cobertura, tenen una xarxa global de distribuïdors autoritzats on d’aquest manera, s’aconsegueix una proximitat al client ja que l’exportació suposa un 70% del seu negoci.