Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris i alumnes NEE

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris i alumnes NEE

Beques per a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius

Les beques van dirigides a estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Grau Superior. La sol·licitud cal fer-la a través d’aquest enllaç. Les quanties que es poden atorgar són les següents:

 • Quanties fixes:
  • Quantia fixa lligada a la renda
  • Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
  • Beca bàsica
  • Quantia fixa lligada a l’excel·lència
 • Quantia variable:
  • Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

També s’han convocat ajuts per a alumnes escolaritzats en centres educatius que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts. Podeu sol·licitar l’ajut en aquest enllaç.