Sistema híbrid en els estudis postobligatoris

Comunicat

Sistema híbrid en els estudis postobligatoris

A causa de les mesures per reduir els contagis de la covid-19, l’escola reduirà la presencialitat en el Batxillerat i els Cicles Formatius.

A Batxillerat s’evitarà que hi hagi presencialitat els dies de la setmana que cada curs té classe a la tarda (dimarts a 1r de Batxillerat/ dijous a 2n de Batxillerat).

A Cicles Formatius les Famílies professionals d’Administració i Informàtica s’alternaran de la forma descrita més avall (60% presencialitat). Les altres especialitats més nombroses que realitzen pràctiques en tallers industrials fixen un dia setmanal no presencial i la resta serà presencial (80% de presencialitat).

Es pot descarregar el comunicat clicant al següent enllaç.