Gestió de la covid-19 a l’escola

Gestió de la covid-19 a l’escola

Des de l’inici de curs a La Salle Manlleu s’estan prenent totes les mesures possibles per tal de garantir la seguretat  i la bona convivència de tota la comunitat educativa en la situació de pandèmia que estem vivint.  

En primer lloc, s’han habilitat les quatre entrades de l’escola disponibles per tal d’evitar aglomeracions a les hores d’entrada i de sortida del centre. 

Tots els desplaçaments pel centre es realitzen per classes i cursos. Les classes estan organitzades en grups estables (grups bombolla), sempre intentant mantenir la distància de seguretat entre l’alumnat. L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment. Per tal de facilitar la higiene de mans, s’han instal·lat uns dispensadors de gel hidroalcohòlic a cada aula i espai, a més a més, és necessari desinfectar taules i cadires cada vegada que s’abandona un espai. Per últim, es realitza una ventilació de l’espai almenys tres vegades durant la jornada lectiva.

Els patis també es realitzen en diferents franges, espais i per cursos i classes diferents. S’utilitzen els patis interiors del centre i el pavelló, i en els segons cursos del cicle d’ESO surten a fora l’escola a les pistes al Passeig del Ter i a l’espai de l’agrupament escolta.

Classes presencials i virtuals

A l’etapa d’ESO es segueixen impartint classes presencials de matí i de tarda, a Batxillerat de matí i a Cicles Formatius de tarda. Des de principis de novembre s’ha hagut d’utilitzar un sistema híbrid en les etapes postobligatòries per les restriccions de la situació epidemiològica.  

En el cas del Batxillerat, per reduir la mobilitat de l’alumnat, s’evitarà que hi hagi presencialitat els dies de la setmana que cada curs té classe a la tarda (dimarts a 1r de Batxillerat/ dijous a 2n de Batxillerat). Un dels motius són les dificultats de gestió que genera el dinar de l’alumnat i els desplaçaments suplementaris que comporta.

En el cas de Cicles Formatius, per reduir la presencialitat, s’alternarà la presència al centre segons els diferents Cicles Formatius. Els Cicles de les Famílies professionals d’Administració i Informàtica s’alternaran en dies dieferents (60% presencialitat). Les altres especialitats més nombroses que realitzen pràctiques en tallers industrials fixen un dia setmanal no presencial i la resta serà presencial (80% de presencialitat).

Es pot visualitzar el comunicat complet del sistema híbrid a les etapes postobligatòries clicant a l’enllaç.

Durant aquests primers mesos hi ha hagut alguns grups de classe confinats per positius, però la majoria dels alumnes confinats han vingut per ser contactes amb un positiu extern al centre. En aquests casos les classes les poden seguir de manera virtual amb l’aplicació Teams des de casa i sense perdre el fil de les diferents assignatures.