Taller d’Educació Física a 3r d’ESO

Taller d’Educació Física a 3r d’ESO

El passat 15 d’abril, els alumnes de 3r d’ESO van realitzar el taller “L’esport i la discapacitat intel·lectual”. La durada total de l’activitat fou d’una hora i mitja dividida en dues parts. Primerament, es va portar a terme una presentació teòrica per part de dos monitors seguida de la part pràctica, durant la qual els alumnes van poder jugar a diferents esports simulant situacions que els van portar a una posterior reflexió per entendre les persones amb discapacitats intel·lectuals.