Alumnes de mecatrònica fan el repte de manteniment de tallers

Alumnes de mecatrònica fan el repte de manteniment de tallers


Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica, en el marc del mòdul de Sistemes Mecànics, han estat realitzant tasques de manteniment al taller de mecànica i soldadura a fi de millorar les instal·lacions i els equips amb la col·laboració del Departament de manteniment de la Salle Manlleu.

Aquesta activitat s’emmarca dins un REPTE proposat als alumnes. D’aquesta manera han pogut treballar sobre el terreny amb actuacions reals mitjançant les quals han pogut veure la utilitat pràctica del que han après al llarg del curs.

Els reptes són propostes de treball relacionades amb un mòdul formatiu amb la finalitat que els alumnes assoleixin les unitats de competència de manera pràctica.