Xerrades i reptes sobre el procés de selecció de personal

Xerrades i reptes sobre el procés de selecció de personal

 


 

Durant el passat mes de maig, els alumnes del primer curs de Mecatrònica i els alumnes de primer curs d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) van realitzar un repte dins el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL).

En aquesta nova proposta, en el cas dels alumnes de Mecatrònica, se’ls desafiava a preparar una oferta de treball per un perfil professional mecatrònica a l’Empresa Casa Tarradellas i Sodeca.


«Xerrada sobre el procés de selecció de personal a càrrec de professionals de Casa Tarradellas i Sodeca»


Dins el marc d’aquest repte es van dur a terme diverses activitats. Una de les més ressenyables va ser la xerrada sobre el procés de selecció de personal a càrrec de la Yolanda Herreros i Alba Moneo de Casa Tarradellas. Es va orientar als alumnes de primer de Mecatrònica que estan reballant un repte, on han de preparar una oferta de treball per l’Empresa casa Tarradellas de perfil professional de Mecatrònica.

En aquesta xerrada també va participant l’Eloi Martí, exalumne de Mecatrònica de la Salle Manlleu i cap de manteniment de Casa Tarradellas en l’actualitat. En aquesta xerrada es van destacar els aspectes més importants a tenir en compte en l’elaboració d’un currículum vitae i en el moment d’enfrontar-se a una entrevista de feina.

Dues setmanes més tard es va celebrar una segona xerrada sobre perfils professionals a càrrec de Núria Casas  i Dídac Rus de Sodeca, fabricant de ventiladors i extractors industrials. Posteriorment es van celebrar unes simulacions amb Xevi Soler, tècnic de Recursos Humans de Sodeca.


«Xerrada a càrrec d’Ailigrama i Artysoft»


Els alumnes d’Informàtica (ASIX) també ha desenvolupat aquest repte. En el seu cas van assistir a dues xerrades sobre perfils professionals i entrevistes de treball conduïdes per David Ferreiro, de l’empresa Artysoft, i Ramon Sitjà i Josep Maria Corominola de l’empresa Ailigrama.

Aquests reptes van finalitzar amb un role playing on els alumnes d’ambdues especialitats van simular una entrevista de treball.


Sabies que…

Els REPTES són propostes de treball relacionades amb un o diversos mòduls formatius amb la finalitat que els alumnes assoleixin competències professionals de manera pràctica. Aquesta metodologia de treball està emmarcada dins els nous contextos d’aprenentatge que, des de La Salle Manlleu, estem desenvolupant en la implantació de la nova FP. D’aquesta manera els alumnes aprenen de manera col·laborativa, per equips i compartint un mateix objectiu. Un marc pedagògic que potencia la capacitat dels alumnes per resoldre problemes, planificar i gestionar el temps, adaptar-se i enfrontar el futur laboral.