Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2021-2022

De l'11 al 17 de maig

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2021-2022

Llista d’admesos

La llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de primera opció a 09/07/2021 es pot consultar en aquest document.

Recordem que la matriculació per als alumnes del 1r curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà tindrà lloc del 12 al 16 de juliol.

Llista ordenada de sol·licituds

La llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 23/06/2021 es pot consultar en aquest document.

Llista de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions

La llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem un cop resoltes les reclamacions a 18/06/2021 es pot consultar en aquest document.

Llista de sol·licituds amb el barem provisional

La llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 08/06/2021 es pot consultar en aquest document.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a Cicles Formatius de Grau Mitjà s’ha de realitzar de l’11 al 17 de maig i són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

Aquells casos excepcionals que no puguin realitzar els tràmits de manera telemàtica, podran demanar cita prèvia per fer la preinscripció telemàtica a la secretaria del centre al correu manlleu@lasalle.cat, per a altres consultes relacionades amb el procés de preinscripció poden trucar al telèfon 93 850 60 64.

Com a novetat, no es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: de l’11 al 17 de maig.

Indicacions i documents adjuntar

El formulari de sol·licitud estarà disponible a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/. En el cas del cicle formatiu de gestió administrativa l’imprès està disponible en aquest enllaç. Caldrà omplir-lo i enviar-lo juntament amb la documentació requerida, escanejada o fotografiada, al correu preinscripciolsm@gmail.com.

 • Sol·licitud electrònica amb identificació digital (IdCat, IdCat mòbil, DNI electrònic, Cl@ve). També és necessari el número IDALU (número d’identificació de l’alumne/a) que us facilitarà el centre d’origen.
 • Sol·licitud amb suport informàtic (no cal certificat digital). La documentació que cal adjuntar escanejada o fotografiada és:
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o targeta de residència on costa el NIE en el cas d’alumnes estrangers), passaport o altres documents d’identitat.
  • Fotocòpia del llibre de família (pàgina de l’alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat).
  • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o el tutor o la tutora o guardador/a de fet (o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas d’estrangers comunitaris), passaport o altres documents d’identitat (no és necessari en cas d’alumnes majors d’edat).

Un cop tramitada la sol·licitud es rebrà un resguard de preinscripció per correu electrònic. És molt important revisar que la documentació s’ha validat correctament i que no cal adjuntar-n’hi cap més. Es poden adjuntar documents mentre estigui obert el període de presentació de documentació.

Calendari de la preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2021-2022

 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig
 • Límit presentació de documentació: 18 de maig
 • Llistes amb barem: 8 de juny
 • Reclamacions: del 9 al 15 de juny
 • Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny
 • Llista ordenada de sol·licituds: 23 de juny
 • Publicació de l’oferta final de places escolars: 7 de juliol
 • Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera: 9 de juliol
 • Període de matriculació ordinària: del 12 al 16 de juliol
Segona fase d’admissió
 • Publicació de places vacants: 1 de setembre
 • Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça: de l’1 al 3 de setembre
 • Publicació de les llistes d’admesos: 6 de setembre