Places extraordinàries Cicles Formatius

Places extraordinàries Cicles Formatius

  • Per consultar Oferta de places procés extraordinari CFGM clicar en aquest enllaç.
  • Per consultar Oferta de places procés extraordinari CFGS clicar en aquest enllaç.
  • Descarrega el full de sol·licitud preinscripció procés extraordinari aquí.

Presentació de sol·licituds

Del 8 al 10 de setembre, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. Emplenar el formulari de sol·licitud i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 

  • ​document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre.