Participació d’empreses de la comarca en el “Repte oferta de treball” per alumnes de Grau Superior

Participació d’empreses de la comarca en el “Repte oferta de treball” per alumnes de Grau Superior

Nou empreses de la comarca, tres del sector informàtica: SeidorAiligrama i Artysoft SL; tres del sector mecànic: Roquet Hidràulics, Mecàniques AngladaHensa i tres del sector Mecatrònics: Casa TarradellasSodeca i Huijbregts Ibèrica SL, han participat en el repte oferta de treball, plantejat als alumnes de grau superior de primer de: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (perfil en Ciberseguretat), Programació de la Producció en la Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial.
Les empreses han definit els possibles llocs de treball que es poden generar a les seves empreses, els perfils necessaris i el procés de selecció.

Aquest repte finalitzarà amb un role playing d’entrevistes de treball. És una gran experiència pels nostres alumnes poder contactar amb les empreses del nostre entorn. La nostra valoració i també de les empreses és molt positiva. Estem molt agraïts per la seva col·laboració.