Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior curs 2022-2023

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior curs 2022-2023

Llista provisional de sol·licituds (23 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/06/2022.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a Cicles Formatius de Grau Superior s’ha de realitzar del 25 al 31 de maig mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

Aquells casos excepcionals que no puguin realitzar els tràmits de manera telemàtica, podran demanar cita prèvia per fer la preinscripció telemàtica a la secretaria del centre al correu manlleu@lasalle.cat, per a altres consultes relacionades amb el procés de preinscripció poden trucar al telèfon 93 850 60 64.

No es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

En el cas del cicle formatiu d’Administració i Finances, trobareu la informació a la nostra web en aquest enllaç.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: del 25 al 31 de maig.

Calendari de la preinscripció de Cicles Formatius de Grau Superior curs 2022-2023

  • Del 25 al 31 de maig: presentació de sol·licituds
  • 23 de juny: llista provisional de sol·licituds
  • Del 23 al 29 de juny: presentació de reclamacions
  • 5 de juliol: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 5 de juliol: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 7 de juliol: llista ordenada
  • 15 de juliol: oferta final de places escolars
  • 15 de juliol: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  • Del 18 al 22 de juliol: matriculació

Oferta de places Cicles Formatius de Grau Superior curs 2022-2023 (24 de maig)