Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2022-2023

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2022-2023

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera (15 de juliol)

Les llistes corresponen al procés d’alumnes sense continuïtat d’escolarització.

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022.

Publicació de la llista d’espera del centre a 15/07/2022.

Llista d’alumnes admesos (8 de juliol)

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 08/07/2022. La llista correspon al procés d’alumnes amb continuïtat d’escolarització.

Oferta de places (6 de juliol)

Publicació de l’oferta definitiva de places a 06/07/2022.

Llista de sol·licituds ordenada (28 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022, la primera llista per a l’alumnat de continuïtat, la segona per a la resta d’alumnat.

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (22 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions a 22/06/2022, la primera llista per a l’alumnat de continuïtat, la segona per a la resta d’alumnat.

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional (9 de juny)

Publicació de les llistes de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022, la primera llista per a l’alumnat de continuïtat, la segona per a la resta d’alumnat.

Presentació de preinscripcions per a alumnat sense continuïtat d’escolarització (17 de maig)

La presentació de les sol·licituds per a Cicles Formatius de Grau Mitjà per a alumnes no procedents de 4t d’ESO s’ha de realitzar del 17 al 23 de maig mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

Llista d’admesos i exclosos i nombre de sol·licituds presentades que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició (16 de maig)

Publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022.

Publicació del nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022.

Llista provisional de sol·licituds (6 de maig)

Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs a 05/05/2022.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a Cicles Formatius de Grau Mitjà s’ha de realitzar del 20 al 26 d’abril mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

Aquells casos excepcionals que no puguin realitzar els tràmits de manera telemàtica, podran demanar cita prèvia per fer la preinscripció telemàtica a la secretaria del centre al correu manlleu@lasalle.cat, per a altres consultes relacionades amb el procés de preinscripció poden trucar al telèfon 93 850 60 64.

No es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

En el cas del cicle formatiu de Gestió Administrativa, l’imprès està disponible en aquest altre enllaç. Caldrà omplir-lo i enviar-lo juntament amb la documentació requerida, escanejada o fotografiada, al correu preinscripciolsm@gmail.com.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: del 20 al 26 d’abril.

Calendari de la preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà curs 2022-2023

 • Del 20 al 26 d’abril: presentació de sol·licituds
 • 6 de maig: llista provisional de sol·licituds
 • Del 6 al 12 de maig: presentació de reclamacions
 • 16 de maig: llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses
 • 16 de maig: nombre de sol·licituds presentades
 • Del 17 al 23 de maig: presentació de sol·licituds (alumnes sense continuïtat d’escolarització)
 • 9 de juny: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • Del 9 al 16 de juny: presentació de reclamacions
 • 22 de juny: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
 • 22 de juny: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
 • 28 de juny: llista ordenada
 • 7 de juliol: oferta final de places escolars
 • 8 de juliol: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
 • De l’11 al 15 de juliol: matriculació

Oferta de places CF de Grau Mitjà curs 2022-2023 (19 d’abril)