El NCA arriba a Cicles Formatius

El NCA arriba a Cicles Formatius


Els Cicles formatius ja tenen un caràcter pràctic i dinàmic per la seva pròpia naturalesa. Els desafiaments NCA ens aporten donar a l’alumne l’opció de treballar situacions professionals a partir de noves eines i metodologies. Els coneixements tècnics són importants, però també ho són altres aspectes com els personals, socials, comunicatius i de lideratge, entre altres aspectes que donaran un valor afegit als alumnes.

Cada vegada més, les empreses no cerquen alumnes perfectes en un àmbit concret, sinó persones “globals” que sàpiguen solucionar problemes tècnics però també personals. Per tant, el control de les emocions, la comunicació assertiva, el treball en equip i el pensament creatiu-divergent han de ser punts forts pel nostre alumnat. 

Al Departament d’Administració i Gestió hem començat a aplicar els desafiaments NCA, treballant noves maneres d’ensenyar i aprendre tot posant a l’alumne al centre del seu aprenentatge.  

Tant a Grau Mitjà com a Grau Superior, estem treballant amb els desafiaments NCA. A Grau Mitjà estem gestionant una empresa mentre que a Grau Superior el desafiament és la creació, i posterior gestió, d’una empresa. Aquests desafiaments permeten als nostres alumnes afrontar i simular un conjunt de situacions i aspectes reals propis del món empresarial a partir de les eines i metodologies que ens aporten els NCA. 

Els desafiaments ens permeten crear moments de cerca i investigació personal, així com de treball en grup. Aquests són moments de cohesió, reflexió, pensament crític i aprenentatge a partir de les xerrades d’experts.

Els desafiaments ens permeten crear moments de cerca i investigació personal, així com de treball en grup. Aquests són moments de cohesió, reflexió, pensament crític i aprenentatge a partir de les xerrades d’experts.
Les fases del desafiament

Acollida: Moment per presentar el desafiament i enganxar a l’alumnat. Moment per definir quin és el producte final que volem i què esperem d’ells. També és el moment on coneixen què i com s’avaluarà. 

Explorar: És el moment d’investigar, conceptualitzar, comprendre, sintetitzar, aprendre i buscar. Un moment en què treballem de forma cooperativa. 

Idear: Cal escollir, definir, decidir i avaluar possibles situacions. Aquest és el pas previ a la materialització. 

Materialitzar: En aquest moment és quan es creen prototips, es documenta, es presenta i es defensa el producte final demanat. 

Tancament: Presentació dels resultats i avaluació de tot el desafiament.


2 responses to “El NCA arriba a Cicles Formatius

Comentaris tancats.