Celebració del DENIP 2023

Celebració del DENIP 2023

El dilluns 30 de gener es va celebrar al pati de l’escola l’acte del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau 2023. Tot l’alumnat i professorat d’ESO i Batxillerat es van concentrar a última hora del matí amb el lema “Pau 360°”. L’acte va ser organitzat per l’equip de Pastoral i els delegats i delegades de Justícia i Pau (JUSP).

Durant la trobada es va poder escoltar diferents peces musicals interpretades per alumnes, el parlament del director i un manifest escrit i llegit per l’alumnat de 1r de Batxillerat. L’alumnat d’ESO va portar i mostrar unes catifes que havien elaborat prèviament amb imatges i símbols de pau. Tanmateix, l’alumnat de Batxillerat van portar i mostrar diferents pancartes que reclamaven la pau de cada dia entre la comunitat educativa.

Per concloure l’acte es va fer el llançament a l’aire dels 1.700 origamis recollits durant la campanya solidària de Nadal. Es pot visualitzar l’àlbum de l’activitat al següent enllaç.

Hi pot haver pau i benestar emocional (Decret 175/2022) sense demanar aclariments? 

Al nostre entendre, no. Els judicis de valor incomplets poden generar opinions distorsionades que malmeten el desenvolupament personal i social.

Agraïm la pregunta directa, l’empatia, l’assertivitat, l’escolta, el respecte, la responsabilitat i la solidaritat (Boqué, 2020). Estratègies socioafectives que clarifiquen la realitat; permeten fer front a les dificultats; i superar-les en positiu. I així poder viure i conviure en un ambient de relacions personals positives i de convivència pacífica.

I quan la realitat no sigui així, sempre queda la resiliència! Sempre aprenem!

Aquest és el nostre desig pel Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) i per cada dia.

Equip de Pastoral