Visita dels alumnes de Mecatrònica a Simon Group

Visita dels alumnes de Mecatrònica a Simon Group


El passat dimarts 14 de Març, els alumnes del segon curs de Mecatrònica de La Salle de Manlleu, van tenir la possibilitat de visitar la fàbrica del Grup Simon a Olot.  

L’empresa Simon va començar en un petit taller a Olot l’any 1916 fabricant porta-bombetes. Actualment, més de 100 anys després, és una empresa amb presència a més de 90 països i un referent en el mercat en la fabricació de material elèctric domèstic i d’il·luminació interior i urbana. Els darrers anys, la fàbrica d’Olot ha realitzat millores productives utilitzant la metodologia Lean Manufacturing per un increment de flux productiu i la reducció del Lead Time. A més a més, també han incorporat de les últimes tecnologies i innovacions en les noves línies de producció. 

Lean Manufacturing i Lead Time

Lean Manufacturing, o producció ajustada, és una filosofia de producció que es centra a minimitzar les mermes i a augmentar l’eficiència de la cadena de producció. Aquesta filosofia va sorgir a partir de les pràctiques implementades per Toyota en la seva fàbrica de vehicles. Lead Time és el temps que transcorre des de la sol·licitud d’un producte o servei fins a la seva entrega al client final. Inclou totes les etapes del procés de producció, des dels materials fins a la fabricació, el transport i el lliurament.