Ajuts per a alumnes NESE

Ajuts per a alumnes NESE

Del 8 de maig al 20 de setembre de 2023 es poden sol·licitar els ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts: 

  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista.
  • Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Podeu sol·licitar els ajuts en aquest enllaç.

Tot el procés de sol·licitud de la beca es fa a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Si no es disposa de certificat electrònic, claus electròniques d’administracions públiques o certificat electrònic, un cop emplenat el formulari de sol·licitud s’haurà d’imprimir (en format PDF) i presentar-lo al centre educatiu, on s’estudiarà.