Matriculació Batxillerat curs 2023-2024

Matriculació Batxillerat curs 2023-2024

Matriculació del 22 de juny al 3 de juliol

Per poder formalitzar la matrícula per Batxillerat pel curs 2023-2024 haureu de seguir els passos que us detallem en aquest enllaç.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (21 de juny)

Publicació dels alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 21/06/23.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada (8 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 08/06/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (2 de juny)

Publicació de la sol·licitud que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions a 02/06/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional (22 de maig)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a Batxillerat s’ha de realitzar del 19 al 25 d’abril mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

Aquells casos excepcionals que no puguin realitzar els tràmits de manera telemàtica, podran demanar cita prèvia per fer la preinscripció telemàtica a la secretaria del centre al correu manlleu@lasalle.cat, per a altres consultes relacionades amb el procés de preinscripció poden trucar al telèfon 93 850 60 64.

No es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: del 19 al 25 d’abril.

Calendari de la preinscripció de Batxillerat curs 2023-2024

  • Del 19 al 25 d’abril: presentació de sol·licituds
  • 22 de maig: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
  • Del 22 al 29 de maig: presentació de reclamacions
  • 2 de juny: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 2 de juny: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 8 de juny: llista ordenada
  • 20 de juny: oferta final de places escolars
  • 21 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  • Del 22 de juny al 3 de juliol: matriculació

Oferta de places Batxillerat curs 2023-2024 (18 d’abril)