n23-llista-barem-resoltes-reclamacions-CFGM-continuitat