Matriculació Cicles Formatius de Grau Superior curs 2023-2024

Matriculació Cicles Formatius de Grau Superior curs 2023-2024

Llistat d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició segona volta (8 de setembre)

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició segona volta 08/09/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada segona volta (8 de setembre)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada segona volta a 08/09/2023.

Places vacants CF de Grau Superior segona volta curs 2023-2024 (5 de setembre)

Places vacants provisionals CF de Grau Superior segona volta curs 2023-2024 (1 d’agost)

Matriculació del 19 al 24 de juliol

Per poder formalitzar la matrícula per Cicles Formatius de Grau Superior pel curs 2023-2024 haureu de seguir els passos que us detallem en aquest enllaç.

Llistat d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició i llista d’espera (18 de juliol)

Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 18/07/2023.

Publicació de la llista d’espera del centre a 18/07/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada (10 de juliol)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 10/07/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions (6 de juliol)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb al puntuació resoltes les reclamacions a 06/07/2023.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional (26 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb al puntuació provisional a 26/06/02023.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a Cicles Formatius de Grau Superior s’ha de realitzar del 26 de maig a l’1 de juny mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

Aquells casos excepcionals que no puguin realitzar els tràmits de manera telemàtica, podran demanar cita prèvia per fer la preinscripció telemàtica a la secretaria del centre al correu manlleu@lasalle.cat, per a altres consultes relacionades amb el procés de preinscripció poden trucar al telèfon 93 850 60 64.

No es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

En el cas del cicle formatiu d’Administració i Finances, trobareu la informació a la nostra web en aquest enllaç.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: del 26 de maig a l’1 de juny.

Calendari de la preinscripció de Cicles Formatius de Grau Superior curs 2023-2024

  • Del 26 de maig a l’1 de juny: presentació de sol·licituds
  • 26 de juny: llista provisional de sol·licituds
  • Del 26 de juny al 3 de juliol: presentació de reclamacions
  • 6 de juliol: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 6 de juliol: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 10 de juliol: llista ordenada
  • 18 de juliol: oferta final de places escolars
  • 18 de juliol: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  • Del 19 al 24 de juliol: matriculació

Oferta de places CF de Grau Superior curs 2023-2024 (25 de maig)