La col·laboració entre l’escola i l’empresa. Un pont cap al futur professional.

La col·laboració entre l’escola i l’empresa. Un pont cap al futur professional.

L’estreta vinculació entre el món empresarial i l’educatiu és fonamental per assegurar una transició fluida dels estudiants al mercat laboral. Recentment, els estudiants del primer curs de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en xarxa perfil de ciberseguretat, els de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i els de Mecatrònica Industrial van tenir l’oportunitat de connectar amb diverses empreses destacades de la comarca. Aquestes xerrades van proporcionar als alumnes una visió profunda de les necessitats dels diferents sectors empresarials i les oportunitats professionals disponibles.Les empreses que han participat en aquestes xerrades són:

  • Perfil Informàtic: Ailiagrama, Seidor, Quapiam, Ifeu
  • Perfil Mecatrònic: Casa Tarradellas, Huijbgrets, Sodeca, Bonpreu
  • Perfil Mecànic: Hensa, Cape, Roquet Hydraulics, Axilone

Aquesta iniciativa, que fa quatre anys que anem realitzant, ha demostrat ser una oportunitat valuosa per als estudiants i les empreses participants. La comprensió directa de les necessitats empresarials i les expectatives professionals ajudarà els estudiants a orientar millor les seves carreres i preparar-se per a les oportunitats del futur. A la vegada, les empreses han tingut l’oportunitat de connectar amb talents emergents, establint una relació beneficiosa per a totes les parts. Aquest tipus de col·laboració promet un futur més integrat i eficaç entre l’educació i el món empresarial.