Preinscripció ESO curs 2024-2025

Preinscripció ESO curs 2024-2025

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició, llista d’espera i total d’alumnes preinscrits al centre (10 de juny)

Publicació alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 10/06/2024.

Publicació de la llista d’espera del centre a 10/06/2024.

Publicació de la llista de total d’alumnes preinscrits al centre a 10/06/2024.

Oferta definitiva de places ESO (7 de juny)

Publicació de l’oferta definitiva de places a 07/06/2024.

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primer petició ordenada (2 de maig)

Publicació de la sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 02/05/2024.

Llista de sol·licituds amb al puntuació un cop resoltes les reclamacions (25 d’abril)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions a 25/04/2024.

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional (17 d’abril)

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 17/04/2024.

Presentació de preinscripcions

La presentació de les sol·licituds per a ESO s’ha de realitzar del 8 al 20 de març mitjançant aquest enllaç, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper. Teniu tota la informació detallada en aquest document.

No es lliurarà cap document al centre educatiu triat en primera opció sinó que els documents s’adjuntaran com un fitxer en la sol·licitud de preinscripció, en cap cas es lliurarà en paper ni s’enviarà per correu electrònic al centre.

Les dades introduïdes a la preinscripció seran validades electrònicament. Quan no sigui possible la validació quedarà reflectit en el resguard de preinscripció que informarà del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es pugui corregir i adjuntar el que calgui. Automàticament es generarà un altre resguard que substituirà l’anterior.

Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció, no podrà ser validada ni es tindrà en compte de cara a la baremació.

És molt important fer aquests tràmits en el termini especificat al calendari de preinscripció: del 8 al 20 de març.

Calendari de la preinscripció d’ESO curs 2024-2025

  • Del 8 al 20 de març (a partir de les 9h): presentació de sol·licituds
  • 17 d’abril: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
  • Del 17 al 22 d’abril: presentació de reclamacions
  • 25 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • 30 d’abril: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  • 2 de maig: llista ordenada
  • Del 29 al 31 de maig: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
  • 7 de juny: oferta final de places escolars
  • 10 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  • Del 18 al 26 de juny: matriculació

Oferta de places ESO curs 2024-2025 (5 de març)