Centre examinador Oxford

Centre examinador Oxford

La Salle Manlleu acreditada com a centre oficial examinador de la Universitat d’Oxford. Convocatòria oberta a tothom.

El dia 4 d’octubre de 2017, els representants d’Oxford University Press van fer entrega de la placa que ens certifica com a centre examinador. A partir d’aquest curs, La Salle Manlleu compta amb l’autorització i l’homologació de la Universitat d’Oxford per realitzar l’examen d’acreditació de nivell en llengua anglesa dins el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Com a centre examinador, La Salle Manlleu pot convocar i realitzar l’examen per a la certificació de coneixements dels nivells B1 i B2, que serà avaluat per la Universitat d’Oxford.

Oxford University Press

Aquest servei permetrà a l’escola La Salle Manlleu organitzar exàmens oficials per acreditar el nivell d’anglès. El servei va dirigit a:

  • Alumnes del centre
  • Famílies
  • Professorat
  • Exalumnes
  • Públic en general

Centre examinador Oxford

Funcionament i convocatòria a l’examen de nivell

Amb un disseny modern i 100% online, aquest examen permet acreditar dos nivells dins del Marc comú europeu de referència per les llengües: B1 i B2. S’avaluen les quatre habilitats: Listening, Reading, Speaking i Writing i té una durada de dues hores

23 de desembre de 2017: primera convocatòria d’examen d’acreditació del nivell B1 i B2 d’anglès

La primera convocatòria d’examen acreditatiu d’anglès es realitzarà el dia 23 de desembre de 2017 a les 9:30h a l’aula d’informàtica. Les inscripcions ja estan obertes.

Cal omplir la sol·licitud d’inscripció, portar-la signada a la secretaria del centre i enviar-la a acapdevila@lasalle.cat. El pagament s’haurà de fer efectiu a la mateixa secretaria de l’escola abans del dia 30 de novembre de 2017. Preu: 150 euros (descomptes per a alumnes i exalumnes).

Podeu clicar el següent enllaç per veure com és l’examen: http://www.oxfordtestofenglish.es/