CeFORTEM

Fundació Centre de Formació en Tecnologies


CeFORTEM té com a finalitat principal promoure els estudis de Formació Professional a la comarca d'Osona, així com la formació i el reciclatge de les persones treballadores per tal d'assolir els nivells culturals i professionals que garanteixin un lloc de treball estable.

La Fundació CeFORTEM també s'ocupa de:

Difondre la innovació tecnològica a les empreses i professionals de l'entorn empresarial d'Osona a fi d'incrementar la seva competitivitat i facilitar la seva adaptació als canvis tecnològics.

Promoure i coordinar a institucions, empreses, administracions i agents socials per tal de garantir i gestionar la realització de pràctiques a centres de treball, com també promoure qualsevol fórmula de col·laboració entre escola i empresa.

Estudiar la implantació de noves especialitats de formació en funció de les necessitats econòmiques i les fluctuacions del mercat de treball.

Fomentar la capacitació, adaptació i la certificació de les persones treballadores.

Volem amb aquesta Fundació ser el nucli, el centre de diàleg, de debat, de pensament per copsar les necessitats, les inquietuds del sector empresarial i dels treballadors i treballadores per tal de poder adequar la formació a les seves necessitats i assolir els nivells de competència davant dels reptes de la globalització, la seguretat i la qualitat del treball.

A les empreses, a les entitats socials, als treballadors i treballadores us convidem a visitar la nostra web i, per descomptat, a la nostra seu social, on us atendrem personalment.