Erasmus+

QUÈ ÉS EL PROGRAMA ERASMUS+?

És un programa d’aprenentatge permanent promogut per la Comissió Europea que engloba diferents iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Alguns dels objectius del programa Erasmus+ són els de millorar el nivell de competències bàsiques, la promoció del diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social, l’increment de les oportunitats de mobilitat, la millora de la qualitat del treball i del treball cooperatiu.

Programa Europeu
European Comission

A quí va dirigit?

El programa ERASMUS+ va dirigit a tots els participants en l’educació i formació professional inicial i contínua; és a dir, al nostre alumnat i professorat d’FP Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Què és una beca de mobilitat ERASMUS+

És una beca per realitzar el període de pràctiques (FCT) en empreses o en centres de formació d’un altre país europeu.

Què et pot aportar una beca ERASMUS+?

 • Adquirir o millorar el coneixement de la llengua i la cultura del país d’acollida.
 • Conèixer el sistema productiu i organitzatiu del teu sector en un país estranger.
 • Adquirir una formació de qualitat que et permetrà diferenciar-te i ser competitiu en el mercat laboral.
 • Obtenir un reconeixement oficial (Europass) mitjançant la validació i l’acreditació de les competències adquirides en el període de pràctica laboral.

Què inclou una beca ERASMUS+?

El participant del projecte ha de realitzar 42, 90 o 100 dies de pràctiques en una empresa del seu camp professional en el país adjudicat.

La beca inclou una quantitat variable (en funció del país d’acollida) destinada a les següents despeses:

 • Curs d’idioma online (OLS)
 • Bitllets d’avió/tren
 • Pòlissa d’assegurances (Assistència 24h)
 • Recollida a l’aeroport
 • Transfer al lloc d’allotjament
 • Allotjament
 • Manutenció
 • Transport local
 • Empresa d’acollida on realitzar la F.C.T.
 • Tutoria i seguiment per un tutor en el país d’acollida.
 • Telèfon operatiu 24h. (per emergències).

Com puc sol·licitar una beca ERASMUS+

Cal lliurar la sol·licitud a la recepció de Cicles Formatius del centre La Salle Manlleu.

Més informació i dates

Quins requisits cal complir per sol·licitar una beca ERASMUS+?

 • Expedient acadèmic (20 punts).
 • Informe psicopedagògic (10 punts).
 • Carta de motivació (10 punts).
 • Valoració d’idoneïtat (20 punts).
 • Empresa d’acollida (10 punts).
 • Competències lingüístiques (30 punts).

  Data d’actualització 18/01/2021