Instal·lacions

Instal·lacions

La nostra escola disposa de múltiples instal·lacions per tal de garantir els espais específics per aquelles assignatures amb un vessant més pràctic. Les aules estan equipades amb pissarres digitals i/o vídeo-projectors i es pot accedir a la wifi del centre des de tots els espais de l'escola.

 • Audiovisuals
 • Auditori
 • Aula d’Automatismes
 • Aula de Creativitat
 • Aula d’Idiomes
 • Aula de Música
 • Aula de Plàstica
 • Aules d’Informàtica
 • Biblioteca
  • Gimnàs
  • Laboratori de Biologia i Geologia
  • Laboratori de Física i Química
  • Museu d'Història Natural
  • Pavelló
  • Taller d’Electricitat
  • Taller d’Electrotècnia
  • Taller de Mecànica
  • Taller de Soldadura i Manteniment

   Aula d'informàtica

   Laboratori de biologia

   Gimnàs

   Pati

   Biblioteca

   Pavelló

   Entrada Patronat

   Capella-Auditori

   Taller de Mecànica