Projecte educatiu

Projecte educatiu

La nostra missió

 • Acollir i acompanyar l’alumne
 • Acollir i acompanyar l’alumne en el seu aprenentatge i desenvolupament personal
 • Promoure l’atenció individualitzada
 • Donar resposta als canvis i a les necessitats de la nostra societat
 • Oferir formació a través de l’ús de les noves tecnologies
 • Garantir qualitat
 • Estar arrelat a Catalunya i a la seva realitat nacional
 • Tenir solvència acadèmica i garantia d’inserció laboral
 • Presentar una visió del món segons els valors humans i cristians

La nostra visió

 • Contribuir al desenvolupament de l’atenció a la diversitat i promoció de l’alumnat
 • Potenciar les aliances i vincles de cooperació amb El Carme-Vedruna i Sagrats Cors de Torelló, empreses, universitats i entorn
 • Implantar les noves tecnologies a l’aula i potenciar el tractament de les llengües
 • Fomentar la formació en valors humans i cristians de l’alumnat
 • Dur a terme el projecte d’obres de millora de les nostres instal·lacions
 • Impulsar la Gestió de Qualitat com a referent d’innovació i gestió
 • Potenciar la Formació Permanent del Personal del Centre
 • Donar un servei amb un alt nivell de qualitat als nostres clients
 • Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i de la comunitat en general i pel respecte al medi ambient

Els nostres valors

La proposta educativa de La Salle Manlleu pretén la formació integral de la persona des d’una proposta clara de VALORS:

 • Constància i esforç
 • Convivència
 • Creativitat
 • Educació per la pau
 • Fraternitat
 • Interioritat
 • Llibertat
 • Obertura a la transcendència
 • Participació
 • Puntualitat
 • Respecte
 • Responsabilitat
 • Salut i higiene
 • Sentit crític
 • Sinceritat
 • Solidaritat i justícia