Projecte educatiu

Projecte educatiu

La nostra missió

La Salle Manlleu és un centre educatiu d'ideari cristià, obert a totes les persones, cultures i tradicions, arrelat a Manlleu, a la comarca, i a la realitat nacional de Catalunya.

La nostra escola treballa per la cohesió social, contribuint al desenvolupament integral dels adolescents i joves, aprofitant les sinergies de la tradició, dels valors lasal·lians i de la innovació pedagògica.

La nostra visió

 • Ser, conjuntament amb les famílies, un referent educatiu per a cadascun dels nostres alumnes
 • Acompanyar de forma individualitzada a cada alumne en el seu creixement personal i intel·lectual, afavorint el desenvolupament de cadascuna de les seves intel·ligències
 • Contribuir a la formació de persones autònomes i preparades per al seu futur, hàbils en les noves tecnologies i en la convivència social, potenciant l'ús de les TIC, l'aprenentatge cooperatiu, el treball de la interioritat i el domini de les diferents llengües
 • Tenir un equip humà implicat en els valors i el caràcter propi del centre, en formació permanent i amb esperit innovador
 • Potenciar les aliances i vincles de cooperació amb El Carme-Vedruna i Sagrats Cors de Torelló, CeFortem, empreses, universitats i entorn

Els nostres valors

La proposta educativa de La Salle Manlleu pretén la formació integral de la persona des d’una proposta clara de VALORS:

 • Responsabilitat
 • Creativitat
 • Convivència
 • Justícia
 • Interioritat
 • Transcendència

Documents