Relació família-escola

Relació família-escola

Des de l’orientació educativa pretenem desenvolupar estratègies didàctiques i pedagògiques per fomentar l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne, així com promoure la reflexió i la presa de consciència del mateix procés d’aprenentatge. Des de l’orientació acadèmica pretenem acompanyar l’itinerari formatiu dels alumnes d’acord amb els seus coneixements, habilitats i actituds i així ajudar-los a detectar interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals.

La concreció d’aquestes accions es desenvolupen en la tutoria individualitzada i en la tutoria en grup.

Tutoria individualitzada

 • Entrevistes personals d’orientació personal, acadèmica i professional.
 • Recull de les dades rellevants i traspàs d’informació a tutors d’un curs a un altre; i també a professors del grup classe.
 • Coordinació amb recursos especialitzats d’atenció a la diversitat.
 • A 1r d’ESO, informe psicològic realitzat pel Servei d’Orientació Psicopedagògica de la Salle Catalunya.

Tutoria en grup

ESO i Batxillerat
 • Activitats definides en el Pla d’Acció Tutorial, portades a terme a la classe de tutoria, per treballar els valors fonamentals del desenvolupament personal i social dels alumnes
 • “Reflexió del matí” a l’inici de cada jornada, en la qual el tutor del grup classe gestiona el punt rellevant de reflexió d’àmbit social, personal o religiós que pertoqui. A més també registra les absències i els retards dels alumnes
 • Jornades d’acollida, convivència i sessions d’interioritat durant el curs
 • Xerrades i tallers d’orientació acadèmica, de salut, de prevenció i sensibilització de diversos temes
 • A ESO potenciem la reorganització dels grups classe i grups de desdoblament amb criteris pedagògics i educatius, per tal de fomentar el rendiment acadèmic i el desenvolupament personal de tots els alumnes
Cicles Formatius
 • Activitats d’acció tutorial mensuals per relacionar les competències bàsiques amb les competències professionals i fomentar la responsabilitat personal i laboral
 • Orientacions i xerrades sobre entrevistes laborals i el món de l’emprenedoria
 • Elaboració de projectes Emprenedors-Creatius per potenciar la generació d’idees de negoci innovadores i la resolució de problemes

Comunicació família-escola

 • Reunions informatives de principi de curs i xerrades al llarg del curs
 • Entrevistes amb la família, un mínim de dues, al llarg del curs
 • Informació dels resultats de l’avaluació acadèmica i orientacions qualitatives
 • Comunicació telefònica, via plataforma Sallenet, correu electrònic i agenda dels alumnes