Batxillerat dual

Què és el Diploma Dual?

Aquest programa l’ha creat Academica Corporation a través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits. Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes.

Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius. Els alumnes poden comunicar-se amb ells a través del correu electrònic, telèfon, pissarra electrònica, missatgeria instantània i vídeo conferència.

Assignatures

Basant-se en el fet que no cal, per principis pedagògics, repetir en anglès el que ja s’ha estudiat en català, es pot convalidar fins a un 75% dels 24 crèdits que es necessiten per obtenir un diploma de High School.

Per tant, el programa Dual exigeix només que els alumnes completin sis crèdits corresponents a cinc assignatures obligatòries i una optativa.

El programa s’inicia, normalment, a 3r d’ESO, tot i que està permès començar-lo a 4t d’ESO o a 1r de Batxillerat, un cop superades les proves d’accés corresponents.

English I
English II
American Goverment & Economics
US History
Life Management Skills
Electives