Batxillerat

Informació general

A La Salle Manlleu el Batxillerat consta d’una part comuna (matèries que realitzen tots els itineraris), d’una altra d’especialitzada (matèries de modalitat dins els itineraris) i de les matèries optatives. Els alumnes tenen la possibilitat d’escollir dins les branques d’Humanitats, Ciències Socials, Ciències i Tecnologia.

Itinerari 1
Humanitats
Itinerari 2
Ciències Socials
Itinerari 3
Econòmic
Itinerari 4
Biosanitari
Itinerari 5
C. Experimentals
Itinerari 6
Cientificotècnic
Itinerari 7
Tecnològic

Entre el 1r i el 2n de Batxillerat es realitza el Treball de recerca orientat per un professor especialista en el tema que dirigeix i avalua el treball. La nota serà un 10% de la nota final de l’etapa.

Els trets característics del Batxillerat a la nostra escola són:

 • Diversitat d’itineraris a escollir
 • Tutoria personalitzada
 • Seguiment acadèmic continuat
 • Orientació acadèmica i professional
 • Atenció psicopedagògica
 • Atenció a la diversitat

Els reptes a assolir per part de l’alumnat de Batxillerat són:

 • Consolidar hàbits d’estudi
 • Créixer en responsabilitat i autonomia
 • Definir la vocació del futur acadèmic i professional
Batxillerat

Orientació educativa i Acció tutorial

El seguiment acadèmic de l’alumne i, sobretot, l’acompanyament com a persona i l’orientació acadèmica i professional són tasques que considerem essencials en aquesta etapa.

La concreció d’aquestes tasques es desenvolupa en la tutoria individualitzada i en la grupal:

 • Entrevistes personals d’orientació acadèmica i professional
 • Activitats del Pla d’Acció Tutorial per fomentar els valors fonamentals del desenvolupament personal i social
 • Reflexió a primera hora del matí amb els tutors
 • Jornades d’acollida, convivència i sessions d’interioritat durant el curs
 • Xerrades i tallers d’orientació acadèmica i professional, de salut, de prevenció i de sensibilització

Relació família-escola

Creiem en la importància d’anar tots junts en l’acompanyament dels vostres fills i filles. Per tal d’ajudar en la comunicació i traçar una línia conjunta, l’escola disposa dels següents recursos:

 • Reunions informatives a principi de curs
 • Xerrades
 • Entrevistes i comunicació periòdica amb les famílies
 • Informació de l’avaluació acadèmica i orientacions qualitatives
 • Plataforma Sallenet:
  • Agenda d’esdeveniments
  • Butlletins de notes
  • Control d’absències i incidències
  • Circulars de les sortides i activitats

Sortides i activitats

Creiem que l’aprenentatge es basa també en l’experiència i el coneixement de l’entorn fora de l’escola. Per aquest motiu s’organitzen al llarg del curs diverses activitats i sortides per fomentar la cohesió de grup, la convivència i l’enriquiment cultural dels nostres alumnes:

 • Sortides culturals per itineraris
 • Colònies de convivència

Educació TIC

Les noves tecnologies són una prioritat per a la nostra escola. Per aquest motiu disposem de:

 • Projectors a les aules
 • Ús de continguts a través de la plataforma Sallenet
 • Connexió wifi accessible des de tots els espais del centre
 • Aules d’informàtica equipades amb programes actualitzats
 • Aula d’idiomes

Quotes, beques i ajuts

La nostra escola té concert general amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, però necessita l’aportació de les famílies per donar un servei educatiu de qualitat.

1r de Batxillerat (10 mesos) 106 €/mensuals

 • Ensenyament reglat — 25,90 €
 • Ajut al funcionament i serveis — 80,10 €

2n de Batxillerat (9 mesos) 115,32 €/ mensuals

 • Ensenyament reglat — 29,10 €
 • Ajut al funcionament i serveis — 86,22 €

Assegurança escolar (anual) 37,65 €

Serveis digitals (anual) 38 €

Quota de l'AMPA 6,30 €.

Per als alumnes amb necessitats específiques l’escola disposa d’un servei de beques i ajuts.


Data d'actualització 16/07/2024