Matrícula per a Batxillerat


Instruccions per la formalització de la matrícula per Batxillerat


Per poder formalitzar la matrícula per Batxillerat pel curs 2023-2024 haureu de seguir els passos que us detallem a continuació:

 1. Descarregar el següent document PDF segons els estudis als que us voleu matricular, emplenar i signar els documents.
 2. Abonar la quantitat de 144,50€ mitjançant transferència bancària al compte:
  ES10 – 2100 – 0290 – 9802 – 0000 – 7705
  En el concepte cal fer constar el NOM i COGNOM de l’alumne/a i el curs de matrícula.

 3. Els conceptes de l'ingrés són els següents:
  • Assegurança escolar anual: 36,20€
  • Avançament quota de setembre:
   • Ensenyament reglat: 24,60€
   • Ajut al funcionament i serveis: 77,40€
  • Rebut AMPA: 6,30€

 4. Obrir el formulari de matrícula (enllaç de sota), emplenar totes les dades requerides, adjuntar el comprovant del pagament i la documentació que demana el formulari.
  https://lasallemanlleu.sallenet.org/mod/sallenet/inscripciones/solicitud.php?key=qVZ@mD8rbCB!QMX9Wf6FjTxYRG)pdcLJHP(gw4k73tK
  Aquest formulari estarà obert del 22/06/23 al 03/07/23.
 5. Guardar la sol·licitud i imprimir resguard de la matrícula.
 6. Presentar a la Secretaria de l’escola els originals signats. El resguard de la matrícula i la resta de documents del primer pas.

El nostre horari de secretaria és de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Per a qualsevol aclariment o dubte podeu contactar amb nosaltres al telèfon de l’escola 93 850 60 64.