Cicles Formatius

Cicles FormatiusLa formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.


Ensenyaments de formació professional

A La Salle Manlleu pots cursar 8 titulacions de 4 famílies professionals:

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Els nous títols de Formació Professional, estan organitzats en Mòduls Professionals (MPs) que, alhora, es divideixen en Unitats Formatives (UFs). Les UFs són unitats de formació i avaluació que també es poden cursar independentment.

A la Salle Manlleu disposem de tallers i aules especialitzades per a cada família i grau així com d'una infraestructura que ens permet aplicar un ensenyament interactiu mitjançant les noves tecnologies (plataforma interactiva pròpia, pissarres digitals, wifi, aplicacions i programes especialitzats, etc).

La formació dual és la modalitat de la formació professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. El Departament d'Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Informació General

Tutoria i orientació individualitzada
Tutoria Individual

L'alumnat té l'oportunitat d'aprendre de professionals amb una llarga experiència en el món de l'empresa.

Els nostres alumnes compten amb l'acompanyament d'un tutor que els ajudarà a treure el màxim profit dels seus estudis i a orientar-los en el seu futur professional.

Pràctiques a empreses

Durant la formació, els alumnes realitzen un mòdul específic de pràctiques a l'empresa.

La Formació en Centres de Treball facilita a l'alumnat la transició al món laboral i permet posar en pràctica els coneixements adquirits a l'aula.

Pràctiques a Empresa
Borsa de treball
Borsa de Treball

Els nostres alumnes disposen d'una borsa de treball on podran buscar feina al finalitzar els seus estudis.

Els exalumnes de Cicles Formatius de La Salle Manlleu que ho desitgin poden inscriure-s'hi lliurement mitjançant la Fundació CeFORTEM.

Servei d'assessorament i reconeixement

El Servei d'Assessorament en la Formació Professional permet obtenir un perfil personalitzat de les possibilitats formatives i de promoció professional. El Servei de Reconeixement d'aprenentatges permet reconèixer acadèmicament l'aprenentatge adquirit en el món laboral o en activitats socials, relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Assessorament i Reconeixement
Quotes, beques i ajuts

La nostra escola té concert general amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, però necessita l’aportació de les famílies per donar un servei educatiu de qualitat.

A continuació us detallem les quotes per cadascuna de les etapes corresponents i que es mantindran al llarg de tot el curs 2023-2024, encara que hi hagués algun periode puntual obligat d'aprenentatge no presencial.

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Quotes mensuals (10 mesos)Quota anual
Serveis escolars 28'20€ Assegurança escolar 36'20€
Ajut al funcionament 70'60€ Material fungible del curs
Administració i Informàtica
Mecànica i Electricitat

126'30€
166'30€
98'80€/mes162'50€/any
202'50€/any

Cicles Formatius de Grau Superior
Quotes mensuals (10 mesos)Quota anual
Ensenyament reglat 36'00€ Assegurança escolar 36'20€
Ajut al funcionament 66'10€ Material fungible del curs
Administració i Informàtica
Mecànica i Mecatrònica

181'50€
211'50€
102'10€/mes217'70€/any
247'70€/any

L'escola disposa d'un servei d'assessorament, beques i ajuts per aquells alumnes que tinguis dificultats econòmiques.


Data d’actualització 07/09/2023