Administració i finances

Administració i finances

El títol de Tècnic superior en Administració i finances (LOE) està orientat a formar professionals capaços de gestionar l'àrea d'administració i a de fer-se càrrec de tasques com ara controlar les existències, gestionar els pressupostos i administrar les finances i la tresoreria, tant d'empreses privades com públiques. L'objectiu d'aquesta titulació és formar experts en organitzar l'administració i la gestió del personal, les operacions economicofinanceres i l'assessorament a clients.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1584 hores al centre docent.
416 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Administracio i Finances
Primer Curs
M01 - Comunicació i atenció al client.
M02 - Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
M03 - Procés integral de l'activitat comercial.
M05 - Ofimàtica i procés de la informació.
M06 - Anglès.
M12 - Formació i orientació laboral.
Segon Curs
M04- Recursos humans i responsabilitat corporativa.
M07 - Gestió de recursos humans.
M08 - Gestió financera.
M09 - Comptabilitat i fiscalitat.
M10 - Gestió logística i comercial.
M11 - Simulació empresarial.
M13 - Projecte d'administració i finances.

M14 - Formació en centres de treball.
416 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic superior en Administració i finances.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic Superior permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sabies que...

La Salle Manlleu - CeFORTEM apliquem l'entorn virtual empresaula©. Treballem amb una xarxa d'empreses simulades que apropa als nostres alumnes a l'entorn laboral i en facilita la seva incorporació.

empresaula

Sortides Acadèmiques

  • Estudis de Grau.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Sortides Laborals

  • Administratiu/iva d’oficina, comercial i personal.
  • Administratiu/iva comptable.
  • Responsable de tresoreria, del pagament, de la cartera de valors, etc.
  • Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc.
  • Administratiu/iva de gestories.