Curs d’Accés a Grau Superior (CAS)

Curs d'Accés a cicles formatius de grau Superior (CAS)

Una de les vies per arribar a un cicle de grau Superior és la realització del Curs d'Accés a grau Superior (CAS) que et garanteix l'accés directe sense necessitat de realització d'una prova.

Poden accedir a aquest curs:
  • les persones majors d'edat.
  • les persones que disposin del títol de tècnic (Grau Mitjà) i que vulguin accedir a un tècnic superior (Grau Superior) d'una família o itinerari diferent.
Nota informativa

Si has cursat un CFGM d'una família i vols accedir a un CFGS de la mateixa família o del mateix grup d'itineraris estàs exempt de realitzar aquest curs i la prova equivalent.

El curs s'estructura en dues parts:
  • Una part comuna que consta de tres matèries: Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua anglesa;
  • i una part específica que consta de dues matèries: Matemàtiques aplicades (que té caràcter obligatori) i una matèria opcional a triar entre Tecnologia i Economia d'empresa, en funció del cicle de grau superior al qual s'aspira.
Horari:

De dilluns a divendres de 17:30 a 22:00.