Gestió Administrativa

Gestió Administrativa

El títol de Tècnic en Gestió Administrativa està orientat a donar suport administratiu tant en empreses públiques com en empreses privades. Tracta la gestió laboral, comptable, comercial, financera i fiscal, així com l'atenció al client/usuari, i el tractament de la informació.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1584 hores al centre docent.
416 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Gestió Administrativa
Primer Curs
M02 Operacions administratives de compravenda.
M04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
M05 - Tècnica comptable.
M07 - Tractament informàtic de la informació.
M08 - Anglès.
M10 - Empresa a l'aula.
M11 - Formació i orientació laboral.
Segon Curs
M01 - Comunicació empresarial i atenció al client.
M02 - Operacions administratives de compravenda.
M03 - Operacions administratives de RRHH.
M06 - Tractament de la documentació comptable.
M09 - Empresa i administració.
M10 - Empresa a l’aula.

M12 - Formació en centres de treball.
416 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Gestió Administrativa.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sabies que...

La Salle Manlleu - CeFORTEM apliquem l'entorn virtual empresaula©. Treballem amb una xarxa d'empreses simulades que apropa als nostres alumnes a l'entorn laboral i en facilita la seva incorporació.

empresaula

Sortides Acadèmiques

 • Batxillerat.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).
 • Cicles Formatius de Grau Superior de la mateixa família i itinerari.
  A La Salle pots cursar Administració i Finances (CFGS) quedant exempt del curs d'accés o de la prova equivalent.
 • També es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) d'altres famílies i itineraris mitjançant el Curs d'Accés a Grau Superior (CAS) o a través de la Prova d'accés a Grau Superior.

Sortides Laborals

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d'oficina.
 • Auxiliar de pagaments i cobraments.
 • Recepcionista.
 • Auxiliar de documentació i arxiu.
 • Administratiu de banca i institucions financeres.
 • Auxiliar administratiu en l'Administració pública.
 • Auxiliar d'assegurances de producció, sinistres i reassegurances.
 • Administratiu comercial i de personal.
 • Empleat d'atenció al client.