Matrícula per al CFGM


Instruccions per la formalització de la matrícula a Cicles Formatius de Grau Mitjà


Per poder formalitzar la matrícula per CFGM pel curs 2023-2024 haureu de seguir els passos que us detallem a continuació:

 1. Descarregar el següent arxiu PDF, emplenar i signar els documents.
 2. Realitzar el pagament mitjançant transferència bancària al compte:
  ES10 – 2100 – 0290 – 9802 – 0000 – 7705
  En el concepte cal fer constar el NOM i COGNOM de l’alumne/a i el curs de matrícula.
 3. a) Gestió administrativa i Sistemes microinformàtics en xarxa:
  Abonar la quantitat de 261,30€ mitjançant transferència bancària. Els conceptes de l'ingrés són els següents:
  • Assegurança escolar anual: 36,20€
  • Material didàctic fungible a utilitzar durant el curs: 126,30€
  • Avançament quota de setembre:
   • Serveis escolars: 28,20€
   • Ajut al funcionament i serveis: 70,60€

  b) Instal·lacions Elèctriques i automàtiques i Mecanització:
  Abonar la quantitat de 301,30€ mitjançant transferència bancària. Els conceptes de l'ingrés són els següents:
  • Assegurança escolar anual: 36,20€
  • Material didàctic fungible a utilitzar durant el curs: 166,30€
  • Avançament quota de setembre:
   • Serveis escolars: 28,20€
   • Ajut al funcionament i serveis: 70,60€

 4. Obrir el formulari de matrícula del curs que correspongui, emplenar totes les dades requerides, adjuntar el comprovant del pagament i la documentació que demana el formulari. El formulari estarà obert del 3/07/23 al 7/07/23.
 5. Guardar la sol·licitud i imprimir resguard de la matrícula.
 6. Presentar a la Secretaria de l’escola els originals signats. El resguard de la matrícula i la resta de documents del primer pas.

El nostre horari de secretaria és de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.
Per a qualsevol aclariment o dubte podeu contactar amb nosaltres al telèfon de l’escola 93 850 60 64.