Mecanització

Mecanització

El títol de Tècnic en Mecanització està orientat a la producció de peces mitjançant l'arrencament de ferritja o l'abrasió amb eines i màquines industrials (torn, fresa, trepant, ...) tant manuals com comandades per ordinador (CNC). També es treballa el funcionament de les eines i la maquinaria, el seu manteniment, la selecció dels materials, la selecció de les eines més adients, el desenvolupament de projectes amb dibuix industrial amb programes de CAD i l'avaluació la qualitat de les peces i conjunts realitzats.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1584 hores al centre docent.
416 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Mecanització
Primer Curs
M01 - Processos de mecanització.
M04 - Fabricació per arrencament de ferritja.
M05 - Sistemes automatitzats.
M06 - Interpretació gràfica.
M07 - Metrologia i assaigs.
M08 - Formació i orientació laboral.
M09 - Empresa i iniciativa emprenedora.
Segon Curs
M02 - Mecanització per control numèric.
M03 - Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials.
M10 - Anglès tècnic.
M11 - Síntesi.

M12 - Formació en centres de treball.
416 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Mecanització.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sabies que...

La Salle Manlleu - CeFORTEM som centre ATC (Autodesk Authoritzed Training Center). Amb la titulació superior en Mecatrònica industrial i/o Programació de la producció en fabricació mecànica expedim un Certificat en Autodesk®INVENTOR.

Autodesk

Sortides Acadèmiques

Sortides Laborals

  • Ajustador operari de màquines eines.
  • Polidor de metalls i esmolador d'eines.
  • Operador de màquines per treballar metalls.
  • Operador de màquines eines.
  • Operador de robots industrials.
  • Treballadors de la fabricació d'eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars.
  • Torner, fresador i mandrinador.