Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

El títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes està orientat a cobrir les necessitats informàtiques actuals del mercat (instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa i xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols establerts de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Sistemes microinformàtics i xarxes
Primer Curs
M01 - Muntatge i manteniment d'equips.
M02 - Sistemes operatius monolloc.
M03 - Aplicacions ofimàtiques.
M05 - Xarxes locals.
M09 - Formació i orientació laboral.
M11- Anglès.
Segon Curs
M04 - Sistemes operatius en xarxa.
M06 - Seguretat informàtica.
M07 - Serveis de xarxa.
M08 - Aplicacions web.
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M12 - Síntesi.

M13 - Formació en centres de treball.
383 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sortides Acadèmiques

Sortides Laborals

  • Tècnic d’instal·lació i manteniment de sistemes informàtics monousuari i en xarxes fixes i mòbils.
  • Tècnic d’instal·lació i de manteniment en serveis d’Internet i portals d’informació.
  • Tècnic en el servei d’informació i assessorament en empreses de sistemes i aplicacions informàtiques.
  • Tècnic d’instal·lació, configuració i manteniment del maquinari i del programari de sistemes informàtics.
  • Tècnic d’assistència a l’usuari.