ESO

Informació general

A La Salle Manlleu treballem perquè l’alumnat esdevingui protagonista del seu aprenentatge i assoleixi les capacitats per poder decidir i ser responsable del seu futur. Els nostres trets diferencials són:

 • Projectes innovadors
 • Tutoria personalitzada
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció psicopedagògica
 • Aplicació de les noves tecnologies a l’aula
 • Seguiment acadèmic continuat

El Carme Vedruna, centre adscrit

Per accedir al primer curs d'Educació Secundària Obligatòria té preferència l'alumnat que procedeix de l’escola Vedruna Manlleu ja que és el nostre centre adscrit. Garantim, així, la continuïtat de la línia pedagògica i de valors que ofereix l'escola concertada.

Orientació educativa i Acció tutorial

El seguiment acadèmic de l’alumne i sobretot l’acompanyament com a persona són dues tasques que considerem essencials en aquesta etapa.

La concreció d’aquestes tasques es desenvolupen en la tutoria individualitzada i en la grupal:

 • Entrevistes personals d’orientació acadèmica i professional
 • Traspàs d’informació de l’alumnat
 • Coordinació amb recursos especialitzats d’atenció a la diversitat
 • A 1r i a 4t d’ESO, informe psicològic realitzat pel Servei d’Orientació Psicopedagògica de La Salle Catalunya
 • A 3r i a 4t d'ESO sessions d'autoconeixement i orientació amb la Fundació JOV
 • Activitats del Pla d’Acció Tutorial per fomentar els valors fonamentals del desenvolupament personal i social
 • Reflexió a primera hora del matí amb els tutors
 • Jornades d’acollida, convivència i sessions d’interioritat durant el curs
 • Xerrades i tallers d’orientació acadèmica, de salut, de prevenció i de sensibilització

Atenció a la diversitat

L’escola vetlla per atendre a tot l’alumnat dins un sistema inclusiu en què es considerin tots els vessants de l’alumne i es respecti la diferència, la singularitat de cadascú i els diferents ritmes d’aprenentatge.

És per aquest motiu que l’escola proposa un seguit d’estratègies per atendre a tots els alumnes:

 • Metodologia d'aprenentatge cooperatiu
 • Plans individualitzats i adaptacions per a alumnes talentosos
 • Suport amb un segon professor a l'aula en català, castellà, anglès, matemàtiques, tecnologia, i ciències
 • Aula Oberta a 2n cicle amb pràctiques a l'empresa
 • Desdoblaments de la classe de llengua anglesa per potenciar la competència de comunicació oral en llengua anglesa
 • Participació en concursos i tallers per potenciar intel·ligències múltiples

Relació família-escola

Creiem en la importància d’anar tots junts en l’acompanyament dels vostres fills i filles. Per tal d’ajudar en la comunicació i traçar una línia conjunta l’escola disposa dels següents recursos:

 1. Reunions informatives a principi de curs
 2. Organització de xerrades, tallers i activitats per part de l'AMPA
 3. Entrevistes i comunicació periòdica amb les famílies
 4. Informació de l’avaluació acadèmica i orientacions qualitatives
 5. Plataforma Sallenet:
  • Agenda d’esdeveniments
  • Tasques a realitzar per part de l'alumnat
  • Avisos i notícies des de cada matèria
  • Butlletins de notes
  • Control d’absències i incidències
  • Circulars de les sortides i activitats

Sortides i activitats

Creiem que l’aprenentatge es basa també en l’experiència i el coneixement de l’entorn fora de l’escola. Per aquest motiu s’organitzen al llarg del curs diverses activitats i sortides per fomentar la cohesió de grup, la convivència i l’enriquiment cultural dels nostres alumnes:

 • Sortides culturals per trimestre
 • Colònies de convivència
 • Estada a Irlanda
 • Sortides per conèixer l'entorn
 • Activitats i tallers per establir vincles amb les entitats de Manlleu

Educació TAC

Les noves tecnologies són una prioritat per a la nostra escola. Per aquest motiu disposem de:

 • Programa 1x1: un portàtil per alumne des de 1r d’ESO
 • Pissarres digitals i projectors a les aules
 • Utilització de llibres digitals a través de la plataforma Sallenet
 • Connexió wifi accessible des de tots els espais del centre
 • Aules d’informàtica equipades amb programes actualitzats
 • Realització de classes presencials i virtuals
 • Personal tècnic de manteniment dels ordinadors i aules d’informàtica

Quotes, beques i ajuts

La nostra escola té concert general amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, però necessita l'aportació de les famílies per donar un servei educatiu de qualitat.

De 1r a 4t d’ESO (10 mesos) 102,36 €/mensuals

 • Aportació activitats — 44,51 €
 • Serveis generals — 28,70 €
 • Serveis digitals 1x1 — 29,15 €

Assegurança escolar (anual) 37,65 €.

Quota de l'AMPA 6,30 €.

Per als alumnes amb necessitats específiques l'escola disposa d'un servei de beques i ajuts.


Data d'actualització 12/07/2024