Pla d’estudis

Pla d’estudis

1r i 2n d’ESO

Horaris
  • Matins: de 8:25 a 13:30h
  • Tardes: de 14:55 a 16:50h (excepte dimecres)

Assignatures

1r ESO 2n ESO
Llengua i literatura catalana Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana
Anglès Anglès
Ciències Socials, Geografia i Història Ciències Socials, Geografia i Història
Matemàtiques Matemàtiques
Tecnologia Tecnologia
Ciències Ciències
Educació Física Educació Física
Música Educació Visual i Plàstica
Religió Religió
Tutoria Tutoria
Projecte FAIG Projecte FAIG
Assignatures optatives 1r ESO
Fem teatre Francès Mitologia Hort ecològic Matemàtiques de cada dia

3r i 4t d’ESO

Horaris
  • Matins: de 8:25 a 13:30h
  • Tardes: de 14:55 a 16:50h (excepte dimecres)

Assignatures

3r ESO 4t ESO
Llengua i literatura catalana Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana
Anglès Anglès
Ciències Socials, Geografia i Història Ciències Socials, Geografia i Història
Matemàtiques Matemàtiques
Biologia i Geologia Educació Física
Física i Química Religió
Tecnologia Tutoria
Educació Física Projecte FAIG i Aprenentatge i servei
Religió Assignatures d'itinerari:

3 assignatures segons l'itinerari escollit
Tutoria
Projecte FAIG
Assignatura optativa
Assignatures optatives 3r ESO
Entorn sostenible Francès Mitjans de comunicació Robòtica Taller d'educació física

Itineraris 4t ESO

Itinerari Humanístic
Llatí
Filosofia
Assignatura optativa
Itinerari Tecnològic
Tecnologia
Física i Química
Assignatura optativa
Itinerari Científic
Biologia i Geologia
Física i Química
Assignatura optativa
Itinerari Tècnic
Tecnologia
Digitalització
Assignatura optativa
Assignatures optatives 4t ESO
Cultura científica Economia bàsica Expressió artística Francès Digitalització