Pla d’estudis

Pla d’estudis

1r i 2n d’ESO

Horaris
  • Matins: de 8:30 a 13:30h (dilluns a dijous)
    • de 8:30 a 12:45h (divendres)
  • Tardes: de 15:00 a 16:50h (excepte dimecres)

Assignatures

1r ESO 2n ESO
Llengua i literatura catalana Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana
Anglès Anglès
Ciències Socials, Geografia i Història Ciències Socials, Geografia i Història
Matemàtiques Matemàtiques
Tecnologia Tecnologia
Ciències Ciències
Educació Física Educació Física
Música Educació Visual i Plàstica
Religió Religió
Tutoria Tutoria
Projecte FAIG Projecte FAIG

3r i 4t d’ESO

Horaris
  • Matins: de 8:30 a 13:30h
  • Tardes: de 15:00 a 16:50h (excepte dimecres)

Assignatures

3r ESO 4t ESO
Llengua i literatura catalana Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana
Anglès Anglès
Ciències Socials, Geografia i Història Ciències Socials, Geografia i Història
Matemàtiques Matemàtiques
Biologia i Geologia Educació Física
Física i Química Religió
Tecnologia Tutoria
Educació Física Projecte FAIG i Aprenentatge i servei
Religió Assignatures d'itinerari:

3 assignatures segons l'itinerari escollit
Tutoria
Projecte FAIG
Francès Taller de llengua

Itineraris 4t ESO

Itinerari Humanístic
Llatí
Filosofia
Francès Ed. Visual i Plàstica
Itinerari Tecnològic
Tecnologia
Física i Química
Dibuix tècnic Informàtica
Itinerari Científic
Biologia i Geologia
Física i Química
Francès Informàtica
Itinerari Tècnic
Tecnologia
Dibuix tècnic
Informàtica