Privacitat

LOPD

La Salle Manlleu donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la privacitat i confidencialitat.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a La Salle Manlleu a incorporar les dades que faciliti per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a La Salle Manlleu ha de saber que podrà exercir davant seu els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, per correu electrònic, ordinari o bé presencialment a la secretaria del centre, al Carrer Enric Delaris, 68 , 08560 Manlleu - Barcelona.

TERMES I CONDICIONS

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els texts, les imatges, les bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat dels Germans de les Escoles Cristianes, La Salle Manlleu o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal. L'accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la direcció. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió onerosa per part dels usuaris.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de La Salle Manlleu o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Salle Manlleu no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
  • Germans de les Escoles Cristianes i la direcció del centre no garanteixen que el web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Germans de les Escoles Cristianes, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La Salle Manlleu no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços aliens a aquest web o que provingui d'altres fonts alienes.
  • La Salle Manlleu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquests termes i condicions.


 

 COMUNICACIONS @LASALLE.CAT

Les comunicacions mitjançant correu electrònic emeses des del domini @lasalle.cat es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i poden contenir informacions privilegiades o confidencials. Si vostè no és el destinatari assenyalat, l'informem que qualsevol divulgació, còpia, distribució o ús dels continguts està prohibida. Si vostè ha rebut un missatge per error, si us plau esborri el seu contingut i comuniqui-ho a l'adreça del remitent com més aviat millor.

En compliment del disposat en l'article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, i de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI-CE) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) LA SALLE CATALUNYA garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients. Li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de LA SALLE CATALUNYA, amb l'única finalitat de prestar-li els serveis per vostè sol·licitats, per la seva condició de client, proveïdor o perquè ens ha sol·licitat informació en algun moment. És voluntat de LA SALLE CATALUNYA, evitar l'enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa podrà en tot moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal per correu electrònic a protecciodedades@lasalle.cat