Privacitat

LOPD

La Salle Manlleu donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la privacitat i confidencialitat.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a La Salle Manlleu a incorporar les dades que faciliti per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a La Salle Manlleu ha de saber que podrà exercir davant seu els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, per correu electrònic, ordinari o bé presencialment a la secretaria del centre, al Carrer Enric Delaris, 68 , 08560 Manlleu - Barcelona.

TERMES I CONDICIONS

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els texts, les imatges, les bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat dels Germans de les Escoles Cristianes, La Salle Manlleu o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal. L'accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la direcció. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió onerosa per part dels usuaris.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de La Salle Manlleu o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Salle Manlleu no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
  • Germans de les Escoles Cristianes i la direcció del centre no garanteixen que el web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Germans de les Escoles Cristianes, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La Salle Manlleu no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços aliens a aquest web o que provingui d'altres fonts alienes.
  • La Salle Manlleu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquests termes i condicions.